Organizatorzy

Gdański Uniwersytet Medyczny

Politechnika Gdańska

Uniwersytet Gdański

Centrum Nauki Experyment

Hevelianum

Uniwersytet Morski w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni